WENTYLACJA POŻAROWA

Fläkt Woods jest pionierem w rozwiązaniach wentylacyjnych, stosowanych w przypadku pożaru lub zanieczyszczenia powietrza. Dzięki zaangażowaniu w wiele projektów budowlanych, takich jak biura, hotele, lotniska i bardziej wymagających, jak parkingi, statki czy platformy wiertnicze, osiągnęliśmy bogatą wiedzę praktyczną. Łącząc szerokie doświadczenie w instalacjach HVAC z pełną ofertą produktów, Fläkt Woods jest idealnym dostawcą rozwiązań przeciwpożarowych.