WENTYLACJA KOMFORTU

Codziennie spożywamy 1 kg pokarmu i pijemy dwa litry wody, ale wdychamy ok. 20 000 litrów powietrza.

Ludzie spędzają do 90% czasu w pomieszczeniach i oczekują wysokiej jakości powietrza wewnętrznego, co jest ważne dla ich samopoczucia, produktywności, a nawet zdrowia. Fläkt Woods rozwinął olbrzymią wiedzę praktyczną na ten temat, uczestnicząc w szeregu dużych projektów biur, hoteli, szpitali, portów lotniczych i budowli komercyjnych, w tym zastosowań specjalistycznych, jak farmacja, budownictwo morskie, elektrownie jądowe, przemysł wydobywczy ropy i gazu.