PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DLA RÓŻNYCH SEGMENTÓW RYNKU BUDOWLANEGO I PRZEMYSŁOWEGO

Obojętnie, jaki budynek na świecie odwiedzasz – często są w nim stosowane produkty i rozwiązania wentylacyjne. Bardzo prawdopodobne, że pochodzą od Fläkt Woods.

Nasza lista referencyjna obejmuje wszystko – od biur do statków, od tuneli do platform wiertniczych, od kopalni do produkcji mikroelektroniki. Poniżej podane są linki do opisów niektórych zastosowań, gdzie doskonale pasują rozwiązania komfortowe i bezpieczeństwa pożarowego.

Dalsze informacje o naszych produktach i rozwiązaniach dostępne są w oddziałach krajowych.