SMIA

Moduł wentylatora systemu SMIA, dzięki swoim kompaktowym, zewnętrznym wymiarom, doskonale nadaje się do stosowania zarówno w nowych budynkach, jak i w obiektach poddawanych remontom i renowacjom


Dokumentacja

 

Budowa i działanie systemu

SMOKE MASTER SMIA jest kompleksowym systemem oddymiania, który przeszedł badania techniczne, przeprowadzone w fińskim Ośrodku Badań Technicznych VTT. System jest przeznaczony do utrzymywania nadciśnienia w przypadku pożaru
i usuwania dymu z klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, w których liczba pięter nie przekracza 8. Nadciśnienie na
klatce schodowej powinno być wytworzone już w początkowej fazie pożaru. System SMOKE MASTER SMIA zaczyna wytwarzać nadciśnienie na klatce schodowej już w ciągu 20 sekund od momentu zadziałania detektorów dymu. W obszarach miejskich, przybycie straży pożarnej do miejsca pożaru trwa zwykle od 4 do 10 minut. Następnie strażacy mogą wybrać za pomocą panelu sterowania systemu SMIA opcje wytwarzania nadciśnienia/oddymiania, które są najbardziej odpowiednie do zaistniałej sytuacji.

System został zaprojektowany w oparciu o wymagania określone w normie EN 12101-3. Proces oddymiania jest realizowany
zgodnie z wytycznymi RIL 232-2007. Na etapie projektowania systemu założono, że natężenie przepływu odprowadzanych
gazów pożarowych nie powinno być mniejsze niż 1,0m3/s w przypadku pożaru w budynkach o liczbie kondygnacji nie
większej niż cztery, oraz nie mniejsze niż 0,25 * [liczba kondygnacji] m3/s w budynkach, w których liczba kondygnacji
przekracza cztery. Wentylator oddymiający posiada oznaczenie CE i jest klasy F400 (jest to klasa zapewniająca pracę ciągłą wentylatora w ciągu 2 godzin przy temperaturze odciąganego dymu do 400°C).

System SMOKE MASTER SMIA zapewnia stałe natężenie przepływu odciąganych gazów wynoszące
2,0m3/s. Oddymianie uruchamiane jest przez straż pożarną przy użyciu panelu sterowania (centrali oddymiającej). W momencie rozpoczęcia procesu oddymiania, automatycznie zatrzymywany jest proces wytwarzania nadciśnienia. Podczas gaszenia pożaru strażacy, w celu ułatwienia sobi.e wejścia do płonącego pomieszczenia, mogą wybrać, czy chcą wykorzystać wytwarzania nadciśnienia, czy nie


Właściwości

  • zgodny z normą EN12101-3,
  • do stosowania w budynkach do 8 kondygnacji,
  • dostarczany z kompletną wymaganą automatyką,
  • dostępny w jednym rozmiarze,
  • rozpoczyna napowietrzanie już w 20 sekund od aktywacji detektora dymu.