Fuzja Fläkt Woods i DencoHappel stała się faktem po przejęciu Fläkt Woods przez grupę Triton oraz zatwierdzeniu transakcji przez odpowiednie organy antymonopolowe

• Fundusze Triton finalizują przejęcie grupy Fläkt Woods
• Fuzja grupy Fläkt Woods i DencoHappel staje się faktem
• Dyrektorem Generalnym (CEO) nowo utworzonej FläktGroup został dr Walter Rohregger

Herne, 13 października 2016 r. – w dniu dzisiejszym doszło do połączenia firmy Fläkt Woods, czołowego dostawcy rozwiązań uzdatniania powietrza dla systemów HVAC, oraz firmy DencoHappel, wiodącego innowatora technologii w dziedzinie uzdatniania powietrza, klimatyzacji, technologii filtrujących i chłodzenia powietrza. Połączona organizacja będzie działać pod nazwą „FläktGroup”, a jej wyjątkowym atutem będzie mocne portfolio marek produktów. Europejskie organy antymonopolowe zatwierdziły transakcję we wrześniu 2016 r., spełniając warunki niezbędne do zamknięcia transakcji.

W czerwcu 2016 r. fundusze grupy Triton, które przejęły DencoHappel w październiku 2014 r., podpisały umowę w sprawie wykupu grupy Fläkt Woods od Equistone i Sagard. Po połączeniu Fläkt Woods i DencoHappel Triton jest większościowym udziałowcem nowo utworzonej FläktGroup.

Owocem fuzji będzie nowy lider europejskiej branży energooszczędnych rozwiązań wentylacyjnych, zapewniający naszym klientom najwyższe standardy w zakresie jakości powietrza i dobrego samopoczucia.. Połączone przedsiębiorstwo w 2015 r. osiągnęło łączny zysk w kwocie ok. 700 mln euro (pro forma) i zatrudnia ok. 3800 pracowników. Triton oczekuje, że fuzja spowoduje natychmiastowy wzrost zysków oraz doprowadzi do urealnienia dodatkowego potencjału wzrostowego, wynikającego ze sprzedaży wiązanej (cross-sellingu), produkcji oraz innych synergii.

Dyrektor Generalny (CEO) FläktGroup, dr Walter Rohregger: Jestem przekonany, że ta transakcja stanowi doskonałe połączenie. Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do współpracy, jako że w nasze zespoły prezentują tego samego ducha przedsiębiorczości oraz stawiają przede wszystkim na satysfakcję klienta, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Wierzymy, że nasi pracownicy oraz klienci na tym połączeniu skorzystają. Lada dzień rozpoczniemy proces integracji, który będzie wdrażany przez wspólne zespoły projektowe. Jednocześnie pozostaniemy w pełni zaangażowani w działalność na rzecz dostarczania naszym klientom najlepszych w swojej klasie produktów i rozwiązań. Jako globalna firma o silnych europejskich korzeniach, przy połączeniu atutów Fläkt Woods i DencoHappel, FläktGroup będzie oferować wyższą jakość obsługi klientów oraz szerszą gamę produktów, zapewniając przy tym bardziej rozbudowaną infrastrukturę sprzedażową, usługową i produkcyjną.

Fuzja Fläkt Woods i DencoHappel jest ważnym kamieniem milowym w historii obu firm i stanowi stanowi zalążek nowej organizacji wiodącej prym na rynku energooszczędnych rozwiązań wentylacyjnych. Oczekuje się, że połączenie będzie miało pozytywny wpływ na ofertę produktową sprawiając, że będziemy mogli zaproponować naszej połączonej bazie klientów jak najbardziej kompletną i innowacyjną gamę produktów. Ponadto oczekuje się, że nowa organizacja wykorzysta efekt większej skali, możliwość dzielenia się najlepszym w swojej klasie know-how oraz wiedzą z zakresu R&D, oraz spożytkuje wspólną umiejętność przyciągania, szkolenia i zatrzymywania najlepszych talentów.

Zarząd

FLÄKTGROUP IS THE RESULT OF THE MERGER OF THE SUCCESSFUL COMPANIES DENCOHAPPEL AND FLÄKT WOODS.

FLÄKTGROUP IS HEADQUARTERED IN HERNE, GERMANY. PLEASE FIND OUT MORE ABOUT OUR FULL MANAGEMENT TEAM HERE >>

FLÄKTGROUP HEADQUARTERS:

Herne Headquarters
Südstraße 48
44625 Herne
Germany

+49 2325 468 00
info@flaktgroup.com

Contact:
Torsten Sondergaard
Torsten.Sondergaard@flaktgroup.com