Fläkt Woods przedstawia wskazówki dotyczące ErP i N

 

Styczeń 2015 roku sygnalizował wprowadzenie drugiego poziomu wymagań co do sprawności wentylatorów według dyrektywy ErP. W efekcie producenci i projektanci muszą zadbać o to, by wszystkie urządzania stosowane w projektach były zgodne z nowymi wymaganiami. Żeby można było stwierdzić, czy wentylator jest zgodny z wymaganiami dyrektywy, trzeba uwzględnić sprawność silnika i wentylatora, czyli wskaźnik N (ang. FMEG – Fan and Motor Efficiency Grade). Fläkt Woods odpowiada na kilka najczęściej zadawanych pytań co do nowych wymagań:

CZYM JEST N (ang. FMEG)?

N (FMEG), czyli współczynnik sprawności, określony jest jako minimalna sprawność energetyczna wentylatora o określonym poborze mocy ze źródła energii elektrycznej w punkcie optimum sprawności energetycznej i określa całkowitą sprawność zespołu wentylatora i silnika. Wartości N są podane w Rozporządzeniu UE 327/2011 i zależą od rodzaju wentylatora (np. osiowy, promieniowy z łopatkami zagiętymi do tyłu lub do przodu etc.). Każdy rodzaj wentylatora ma sprawność docelową, powiązaną ze współczynnikiem sprawności. Obliczenie sprawności docelowej uwzględnia wpływ wielkości wentylatora czy silnika. Rzeczywista sprawność wentylatora/silnika musi wynosić, lub przekroczyć, sprawność docelową – wtedy wentylator spełnia wymogi dyrektywy. Sprzedaż wentylatorów niezgodnych z dyrektywą jest nielegalna w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA).

JAKIE CZYNNIKI WPŁYWAJĄ NA TO, CZY PRODUKT JEST ZGODNY Z ERP?

Norma jasno określa, jakie informacje należy podać, oznakowując produkt – są to m.in. sprawność całkowita i współczynnik sprawności, co mówi o optymalnym punkcie sprawności energetycznej. Konieczne jest też oznaczenie CE, ze wskazaniem klasy sprawności i pomiarów. Oznakowanie powinno też potwierdzać, że sprawność produktu oparta jest o napęd o zmiennej prędkości (VSD). Jeśli produkt nie ma takich oznaczeń, klient powinien pytać, czy jest zgodny z dyrektywą.

CZY ISTNIEJĄ WYJĄTKI?

Wyjątkami są wentylatory o poborze mocy nie większym niż 125W i nie mniejszym niż 500 kW oraz urządzenia o temperaturze pracy ciągłej powyżej 100şC. Wyjątkiem są także wentylatory zabudowane w okapach kuchennych, jeśli całkowity pobór mocy jest niższy od 280W.

CZY WENTYLATORY POŻAROWE SĄ WYJĄTKIEM?

Jeśli wentylator jest przewidziany do krótkiego użycia w sytuacjach zagrożenia, jest wyjątkiem. Jednak jeśli wentylator ma pełnić podwójną rolę, tj. zapewniać także wentylację bytową, musi być zgodny z dyrektywą, choć dopuszczone jest obniżenie o 5% wartości N.

JAKIE SĄ OBECNE WARTOŚCI N?

Wartość N dla ściennego wentylatora osiowego typu „A" wynosi N=40, a dla wentylatora stanowiącego część urządzenia kanałowego, typ „D", N=58. Fläkt Woods zachęca projektantów, by upewnili się, że stosowane wentylatory są montowane zgodnie z odpowiednimi dla typu testami, co pozwala osiągnąć oczekiwana parametry pracy – i spełniać wymagania ErP.

CZY WENTYLATOR W OBUDOWIE MUSI BYĆ ZGODNY Z ERP?

Część 11 dyrektywy ErP jasno mówi, że jeśli wentylator i silnik są częścią innego produktu, wciąż muszą spełniać wymogi dyrektywy, W przyszłości, produkty te będą objęte osobnymi wymaganiami (Części 6 i 10), ale wentylatory wewnątrz urządzeń wciąż muszą spełniać wymagania zawarte w Części 11.

CZY WENTYLATORY NIEZGODNE Z ERP MOŻNA SPRZEDAWAĆ JAKO ZAMIENNIK PRACUJĄCEGO WENTYLATORA?

Produktów niezgodnych z ErP nie można sprzedawać jako zamienników do zastosowań w budynkach. Jedyna okoliczność, w której w Europejskim Obszarze Gospodarczym można dostarczać produkty niezgodne z wymaganiami dyrektywy, to dostawa części zamiennych dla wentylatora sprzedanego i dostarczonego przed 1 stycznia 2015 roku. W takim wypadku, można dostarczyć części potrzebne do naprawy. Jest jednak jeden wyjątek, którego już nie można dostarczać w wersji niezgodnej z dyrektywą. Jeśli w wentylatorze dostarczonym przed 1 stycznia 2015 roku trzeba wymienić wirnik, klient powinien zamiast tego kupić nowy, w pełni zgodny wentylator.


Więcej informacji:

Ian Watts
Fans Product Manager
Tel: 0044 1206 222539
E-mail: ian.watts@flaktwoods.com

Torsten Sondergaard
Business Development and Corporate Communications Director
Tel: 0041 22 309 3808
E-mail: torsten.sondergaard@flaktwoods.com