Dokumentacja

 

Dyrektywa ErP

Rozporządzenie Komisji Europejskiej wpływa na wentylatory zasilane elektrycznie.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011 jest związane ze zmianą wymogów dotyczących projektu dla wentylatorów napędzanych silnikami o mocy wejściowej pomiędzy 125W a 500kW.

Pierwsza faza wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku.

Więc co to znaczy?
Rozporządzenie określa minimalne stopnie sprawności dla wentylatorów wprowadzonych do obrotu. Stopień efektywności bazuje na mocy wejściowej, a zatem obejmuje zarówno wydajności wentylatora i wydajności silnika.

Wszystkie wentylatory wprowadzane na rynek (zazwyczaj przez producenta) będą musiały spełniać te klasy efektywności. Nie będzie miało wpływu na dalszą sprzedaż przez dystrybutorów, itp.

Po 2012 wprowadzenie na rynek wentylatora, który nie spełni wymogów będzie nielegalne.


Druga faza - zaostrzenie klas efektywności wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Stopnie wydajności wentylatora będą wyraźnie widoczne na tabliczkach znamionowych / etykietach, dokumentacji technicznej, darmowych stronach internetowych producentów wentylatorów, itp., jak określono to w rozporządzeniu.

Wyłączone z niniejszego rozporządzenia są:

  • Wentylatory omocy mniejszej niż 125W lub większej niż 500 kW
  • Wentylatory ATEX
  • Wentylatory oddymiające
  • Wentylatory do przenoszenia materiałów
  • Wentylatory pracujące w środowisku toksycznym korozyjnym
  • Wentylatory pracujące w otoczeniu o temp.> 100 ° C
  • Wentylatory napędzane napędem nieelektrycznym

Więcej informacji znajduję się w broszurze zamieszczonej w kolumnie po prawej stronie