Programy Doboru Produktów

ACON DO PRZYGOTOWANIA POWIETRZA

ACON oferuje błyskawiczny dobór central wentylacyjnych na podstawie danych projektowych i dostarcza wszystkie niezbędne dane techniczne, takie jak:

 • Obliczenia zużycia energii i Kosztów Cyklu Życia Produktu (LCC)
 • Wymiary centrali
 • Aktualna dokumentacja dla każdej konkretnej centrali
 • Integracja z BIM i eksport CAD dla najpopularniejszych typów plików.

 

Przejdź do ACON>>

ExSelAir® do rozprowadzania powietrza

ExSelAir® to narzędzie Fläkt Woods’ do doboru nawiewników, tłumików, belek chłodzących, klimakonwektorów i klap pożarowych. ExSelAir® to:

 • Modele 3D wszystkich produktów
 • Prezentacje 3D sposobów rozprowadzania powietrza
 • Obliczenia charakterystyki
 • Wymiarowanie produktu w danym pomieszczeniu
 • Katalog techniczny wraz ze wskazówkami instalacji, regulacji i konserwacji
 • Integracja BIM do najpopularniejszych typów plików
 • Integracja z MagiCAD przez wtyczki (por. poniżej).

Przejdź do ExSelAir>>

FANSELECTOR - DOBÓR WENTYLATORÓW

Oprogramowanie Fan Selector Fläkt Woods pozwala dobrać i skonfigurować szeroki zakres produktów związanych z wentylatorami - od wentylatorów osiowych i odśrodkowych do skrzynek i urządzeń odzysku ciepła.

 • Dobór oparty o dane aerodynamiczne, z obszerną informacją o szczegółach technicznych
 • Konfiguracja i charakterystyka
 • Pełny zakres sterowania i akcesoriów
 • Szacowanie zużycia i obliczanie kosztów energii
 • Integracja z BIM i REVIT

Przejdź do FanSelector>>

https://fanselector.flaktwoods.com/UserRegistration/

Centriware - PROGRAM DOBORU WENTYLATORÓW

Produkty objęte programem:

 • Wentylator CentriflowPlus zapewnia zakres wydajności do 25 m3/s i sprężu do 3000 Pa. Wirnik ma łopatki wygięte do tyłu. Typoszereg spełnia także dyrektywę ciśnieniową i ATEX.
 • CENTRIMASTER GT-typoszereg obejmuje wentylatory promieniowe jedno- i dwuwlotowe, o zakresie wydajności do 50 m3/s i sprężu do 3300 Pa.
 • CENTRIMASTER GX – dwuwlotowy wentylator z odkrytym wałem zapewnia zakres wydajności do 25 m3/s i sprężu do 3000 Pa.
 • ROOFMASTER – typoszereg wentylatorów dachowych zapewnia zakres wydajności do 5 m3/s i sprężu do 650 Pa.
 • GLEB – kuchenne wentylatory wyciągowe dostępne w wersji F400 (400°C przez 2 h)i zapewniają zakres wydajności do 2,7 m3/s i sprężu do 1100 Pa.

Od września 2015!
Nowy wentylator diagonalny CentriFlow 3D zapewnia wyjątkowe parametry pracy w centrali wentylacyjnej. Zapewnia zakres wydajności do 200 do 60 000 m3/h.

Pobierz Centriware >>

Wtyczki do MagiCAD

MagiCAD daje możliwość skorzystania z wtyczek, co umożliwia użytkownikowi połączenie i import dobranych urządzeń i obliczeń – dzięki temu dobór jest szybszy, łatwiejszy i dokładniejszy.

Wtyczki umożliwiają wyszukiwania nawiewników, belek chłodzących i central wentylacyjnych. Dostępne dla AutoCada i Revit.

Dzięki wtyczkom MagiCAD, Fläkt Woods umożliwia projektantom łatwiejszy i bardziej produktywny wybór spośród swoich produktów. Wtyczka dostępna jest nieodpłatnie na wszystkich użytkowników MagiCADa.

Przejdź do MagiCAD>>

 

Activent

Activent to system wentylacyjny dostarczania i rozprowadzania powietrza. Małe strumienie powietrza z kanałów mieszają się z powietrzem w pomieszczeniu poprzez indukcję. Powietrze o temperaturze wyraźnie niższej niż w pomieszczeniu może być nawiewane bez przeciągów.
(Dostępny tylko dla systemów operacyjnych 32 bit).

Pobierz Activent >>

E-CAD

e-Cad to aplikacja stosowana do importu central wentylacyjnych Fläkt Woods do rysunków AutoCAD lub do eksportu plików DXF z programu Acon.


Pobierz e-CAD >>